Продукти

Заключващи системи за гаражи и изби

Комплект ВК30В

 • Вид Ключ: Радио дистанционно (Не може да бъде копирано, но може да бъде заглушено)
 • Вандалоустойчиост:  Ниво 5 – Не може да бъде счупена или открадната
 • Връзка с компютъра: Няма

Принцип на работа:
Бравата се управлява само по електрически път. Бравата е нормално заключена, при натискане на бутон от дистанционното управление се подава напрежение 12V от модула, тя се отключва за 5 сек., през което време зумер може да издава звуков сигнал, че вратата е отключена. Ако до 5 сек. вратата не се отвори, тя автоматично ще се заключи. При затваряне на вратата тя ще се заключи автоматично.
Бравата е модел BKL30. Няма видими елементи от външната страна. Изключително лесна за монтаж и експлоатация. Системата се управлява с дистанционно управление със скачащ код.Ако имате 3 обекта с монтирани такива комплекти, можете да запишете дистанционните управления към всеки един и да програмирате модулите да се отварят с различни бутони (дистанционното управление има 3 бутона). Така можете с едно дистанционно управление могат да се отключвате до 3 различни врати в зависимост от това кой бутон натиснете.
Монтажът на бравата е външен .Габаритните й размери са 55/ 23/ 28 мм. Габаритните размери със закрепващите шини (могат да се изрежат) 55/43/28. Заключващото резе е 10/ 10 мм с ход 10 мм. Консумираният ток по време на отключване е до 1,1А.
Препоръчително е да се използва автономно акумулаторно захранване (за да можете да отключвате когато няма ток).

Комплект BK2175/ BK4175

 • Вид Ключ: RFID чип (стандартен)
 • Вандалоустойчиост:  Ниво 3  Трудно може да се счупи, и много трудно да се открадне 
 • Връзка с компютъра:
  2175 -Ниво 1 – Ключовете могат да бъдат обработвани със софтуер. (Да се изтриват, въвеждат, прехвърлят и др.) Няма защити.
  4175 – Ниво 3– Ниво 1 + да се четат събития и контрол от разстояние (през интернет или GSM). Също така управлението 417 има защити срещу късо съединение, токов удар и др.

Може да се изведе светлинна индикация, която да показва състоянието на бравата – отключено/ заключено. Записването и изтриването на потребителски ключове се извършва чрез мастер карта. Системата е най-доброто и евтино електронно заключване за гардероби във фитнес зали, басейни, магазини и други.Комплектът включва:

* електронна автономна система BKU417 (или 217) с безконтактен RFID четец за вграждане със светодиодна индикация (модел LRRF11 – патент на фирма Леси),
* електромагнитна брава ВКL30
* мастер карта
* бутон
* документация.
Когато системата се използва за заключване на складове, гаражи, изби и др. от вътрешната страна трябва да се монтира бутон Отключване,който не е включен в цената на комплекта
Бравата отключва само по електронен път. Тя е нормално заключена, при подаване на напрежение 12V отключва. Монтажът на бравата е външен.
Габаритни размери на бравата 55/ 23/ 28 мм. Габаритните размери със закрепващите шини (могат да се изрежат) 55/43/28. Заключващото резе е 10/ 10 мм с ход 10 мм. Консумираният ток по време на отключване е до 1,1А.
Препоръчително е да се използва автономно акумулаторно захранване (за да можете да отключвате когато няма ток).

Комплект BK2195/ BK4195

 • Вид Ключ: iButton (стандартен)
 • Вандалоустойчиост:  Ниво 4 –  Много трудно се счупва и много трудно може да се открадне 
 • Връзка с компютъра:
  2195 -Ниво 1 – Ключовете могат да бъдат обработвани със софтуер. (Да се изтриват, въвеждат, прехвърлят и др.) 
  4195 – Ниво 3– Ниво 1 +, да се четат събития и контрол от разтояние (през интернет или GSM)
Може да се изведе светлинна индикация, която да показва състоянието на бравата – отключено/ заключено. Записването и изтриването на потребителски ключове се извършва чрез мастер карта. Системата е най-доброто и евтино електронно заключване за гардероби във фитнес зали, басейни, магазини и други.
 Комплектът включва:

* електронна автономна система BKU419 (или 219) с безконтактен RFID четец за вграждане със светодиодна индикация (модел LRRF11 – патент на фирма Леси),
* електромагнитна брава ВКL30
* мастер карта
* бутон
* документация.
Когато системата се използва за заключване на складове, гаражи, изби и др. от вътрешната страна трябва да се монтира бутон Отключване,който не е включен в цената на комплекта
Бравата отключва само по електронен път. Тя е нормално заключена, при подаване на напрежение 12V отключва. Монтажът на бравата е външен.
Габаритни размери на бравата 55/ 23/ 28 мм. Габаритните размери със закрепващите шини (могат да се изрежат) 55/43/28. Заключващото резе е 10/ 10 мм с ход 10 мм. Консумираният ток по време на отключване е до 1,1А.
Препоръчително е да се използва автономно акумулаторно захранване (за да можете да отключвате когато няма ток).