Продукти

Заключване за жилища и офиси

Ако се затруднявате с избора на комплект

сме разписали специална статия с разяснения как да изберете заключваща система

Комплект BK190х- с електромехнична брава

 • Вид Ключ: iButton (стандартен)
 • Брава по избор:
 • BKS300 -за вкопан монтаж
 • BKS303- за вкопан монтаж + дръжка за аварийно излизане
 • BKG314 -за външен монтаж
 • Видими елементи: Единствено четеца от външната страна на вратата

Комплект BK191х -с електромехнична брава

 • Вид Ключ: iButton (криптиран)
 • Брава по избор:
 • BKS300 -за вкопан монтаж
 • BKS303- за вкопан монтаж + дръжка за аварийно излизане
 • BKG314 -за външен монтаж
 • Видими елементи: Единствено четеца от външната страна на вратата

Комплект BK192х -с електромехнична брава

 • Вид Ключ: RFID (криптиран)
 • Брава по избор:
 • BKS300 -за вкопан монтаж
 • BKS303- за вкопан монтаж + дръжка за аварийно излизане
 • BKG314 -за външен монтаж
 • Видими елементи: Единствено четеца от външната страна на вратата

Комплект BK193х -с електромехнична брава

 • Вид Ключ: RFID (двойно-криптиран)
 • Брава по избор:
 • BKS300 -за вкопан монтаж
 • BKS303- за вкопан монтаж + дръжка за аварийно излизане
 • BKG314 -за външен монтаж
 • Видими елементи: Единствено четеца от външната страна на вратата

Комплект VCP10x -с електромехнична брава

 • Вид Ключ: Дистанционно управление
 • Брава по избор:
 • BKS300 -за вкопан монтаж
 • BKS303- за вкопан монтаж + дръжка за аварийно излизане
 • BKG314 -за външен монтаж
 • Видими елементи: Няма

Комплект BK5173 и BK6173 - с брава тип Болт

 • Вид Ключ: RFID 
 • BK5173- криптиран
 • BK6173- двойно-криптиран
 • Брава по избор:
 • Брава тип Болт BKB100
 • Видими елементи: Единствено четеца от външната страна на вратата

Комплект BK4193 и BK5193 -с брава тип Болт

 • Вид Ключ: iButton 
 • BK4193- стандартен
 • BK5193- криптиран
 • Брава по избор:
 • Брава тип Болт BKB100
 • Видими елементи: Единствено четеца от външната страна на вратата

Комплект VCB3 - с брава тип Болт

 • Вид Ключ: дистанционно управление
 • Брава по избор:
 • Брава тип Болт BKB100
 • Видими елементи: няма

Комплект VG503 -с брава тип Болт

 • Вид Ключ: GSM позвъняване
 • Брава:  
 • Брава тип Болт BKB100
 • Видими елементи: Единствено четеца от външната страна на вратат