Продукти

Комплект BK VGB503

Комплект BK VGB503​

Най-добрият дистанционен контрол на достъпа ако отдавате имота си под наем чрез платформи като AirBnB, с GSM комуникатор Valcor GSM50 и електромагнитна брава тип болт BulKey BKB100. Бравата се отключва за определено време (програмируемо между 1 и 255 секунди) с безплатно позвъняване от телефон към GSM комуникаторa, след което се заключва.

От вътрешната страна в жилището може се монтира  бутон за отключване

Няма значение къде е вашата собственост и няма значение къде се намирате, дистанционно само с един SMS Вие може да записвате, сменяте, изтривате телефонните номера на наемателите. Несе налага да посещавате имотите си, за да променяте кодовете си, и да не се тревожите за това, че гостите губят ключовете си.

 

Това, което е още по-добре за тази система е, че имотът не се нуждае от достъп до интернет. Това интелигентно заключване е решението дори ако имотът е в отдалечено място, където може би нямате интернет връзка.

В GSM комуникатора се поставя СИМ карта на някой от мобилните оператори. Управлява се само от телефоните, записани в паметта му (1 главен и 3 потребителски).

Видът на захранването, адаптор 220V/12V или акумулаторно, може да изберете от Продуктовите Опции.

От Опции може да изберете вариант с допълнително алтернативно управление на бравата с дистанционно управление VCB. Този вариант е удобен за хората, обслужващи имота, тъй като те ще отключват с дистанционно, без да се ползва GSM.

Характеристики

Комплектът на електронната заключваща система БулКей BK VGВ503 включва:
GSM комуникатор Valcor GSM50 (инструкцията може да видите в меню “Изтегляния”)
* Електромагнитна брава тип болт BKB100

Допълнителни опции:
1. Бутон: Бутон Отключване 1  или  Бутон Отключване 2
2. Захранващ модул: (~220V/DC12V) 
3. Захранващ акумулаторен модул: LPWR-2 с комбининирана кабелна форма
4. Радиобутон: VCB

Електромагнитната брава тип болт BKB100 е подходяща за блиндирани, алуминиеви, PVC, дървени, метални и особено за тънкопрофилни врати. Монтажът е вкопан (скрит) в касата на вратата. При подаване на напрежение бравата заключва, при отпадане на напрежението – отключва.

Ако изберете акумулаторното захранване GSM комуникатор Valcor GSM50 може да Ви известява при всяко спиране и пускане на мрежовото напрежение 220V и кога бравата работи само на акумулатор.

GSM комуникаторът Valcor GSM50 следи за качеството на GSM сигнала (обхват), което позволява при монтажа да се намери най-подходящото му място. Телефонните номера, които управляват комуникатора могат да се записват, изтриват и променят във всеки един момент дистанционно, чрез изпращане на команден SMS към модула от главния (мастер) номер, записан в комуникатора. Има възможност за улеснено програмиране на мастер номера с позвъняване или със SMS. Ако изберете акумулаторното захранване GSM комуникатор Valcor GSM50 може да Ви известява при всяко спиране и пускане на мрежовото напрежение 220V и кога бравата работи само на акумулатор.

Tехнически параметри на GSM50

  1. Захранващо напрежение – DC12V (min. 10V – max.16V)
  2. Консумиран ток в покой – max.50mA. Типично – 20 mA;
  3. Максимален консумиран ток с включена периферия – 1А
  4. Работна температура – -20°C ~ +60°C;
  5. Работна влажност- <30%;
  6. Клас на защита-IP21

Виж този продукт в нашия Онлайн магазин