Продукти

Комплект VCP10x

Комплект BK VCP10х

Електронно заключване на жилища и офиси  с дистанционни управления и брава, невидими от външната страна на вратата. Огромно предимство на електромеханичните брави е, че имат две устойчиви положения, консумират ток само при придвижването между двете положения – отключено/ заключено, а в покой не консумират енергия.

Централата VCP10 работи с до 64 бр. дистанционни. Захранва се с AC 220V. В комплекта са включени 2 бр. дистанционни управления. Има място за 4 (5) Ah акумулатор.

Електромеханичната брава се избира от Продуктовите опции:

Брава BKS300 / BKS303

Бравите от този тип са електромехнаични и предлагат най-голяма сигуност. За разлика от Брава тип Болт, Брава BKS е енергонезависима и се нуждае от ток единствено за при отключване и заключване. Това означава че има две устойчиви състояния и при прекъсване на захранването тя ще остане в състоянието в което е била преди. (примерно ако крадци  атакуват системате тя ще си остане заключена). Механиката на електромехничните брави е много по сложна, което дава голяма степен на сигурност – всички системи трябва да работят изправно за да може тя да се отключи,  (Докато при Болтът ако се спре тока или нещо дефектира тя се отключва) Трите шипа проникват в дълбочина 2см и издържат на услие от 15 тона! 

Надеждността на бравите BKS се превърща и в техен недостаък по отношение на аварийната безопасност. Ако има авария и към бравата (BKS300) не се подава ток, то вие ще останете заключени в дома си. 

Този проблем е решен при модел BKS303 където може да се добави механична дръжка от вътрешната страна на вратат за аварийно отваряне.

Брава BKG

Електромеханичната брава  BKG е тип греда и принципът и на рабоора е същият като на бравите BKS. Също толкова надеждна и сигурна. 

Предимството и е че не нужен вкопан монтаж във касата или вратата.

Технически характеристики на централа VCP10:
– Тип на кода на дистанционните управления – Скачащ (KeeLoq™);
– Брой комбинации на кода – 18 000000000000000;
– Обхват на дистанционните – до 100 м.;
– Три работни канала;
– Пет програмируеми режима на работа: по време (програмируемо 0.8s – 4мин); със задържане; с тригеруване; с прехвърляне; управление на електромеханична брава.
– Захранващо напрежение: 220V/ =12V;
– Консумиран ток: при работа max.100mA; при покой max. 5mA;
– Максимален ток на комутация на контакт – max. 15А;
– Размери на кутията: 180/140/105 мм
 

Възможности:

– Защита от неправомерно записване на дистанционни управления
– Защита от сканиране на дистанционни управления
– Захранващ блок с вградено зарядно за акумулатор
– Защита при дефект на аварийното захранване
– Индикация за липса на основно захранване
– Индикация при повреда на акумулатор
– Индикация за отключено/ заключено в режим управление на електромеханични брави
– Светлинна индикация при: липса на захранващо напрежение 220V; окъсен акумулатор, състоянието на бравата – отключено/ заключено; за сервизно обслужване
– Енергонезависима памет
– Улеснен монтаж, поддръжка и програмиране.
– Възможност за връзка с компютър и специализиран софтуер
– Потребителско програмиране на системата
– Потребителско записване на дистанционно управление
– Изтриване на всички дистанционни управления
– Изтриване на конкретен номер дистанционно управление (само със софтуер)
– Временна забрана на работа на дистанционни управления (само със софтуер)
– Проверка на общия брой записани в системата дистанционни управления (само със софтуер)
– Проверка статуса на всяко дистанционно управление (само със софтуер)
– Възможност за изтриване, заменяне или промяна на статуса на изгубено или не налично дистанционно (само със софтуер)

 гаранция на системата за фабрични дефекти – 2 години.

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ:
1. Висока надеждност и сигурност от механично, електронно или електрическо разбиване
2. Висока вандалоустойчивост
3. Удобство и практичност
4. Дълъг живот
5. Контрол на достъп
6. Управление на неопределен брой брави само с един електронен ключ
7. Проследяване на събитията и достъпа до системата

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КЛЮЧОВЕ:
Електронните ключове могат да бъдат изтривани, временно забранявани или разрешавани за работа в системата. Ако един ключ е изтрит или забранен от паметта на системата, то той неможе да оперира с нея. Всички операции свързани със записване на нов ключ, изтриване на ключ, временна забрана на ключ, контрол на системата, се осъществяват от собственика, чрез мастер ключ. Мастер ключът е главен, единствен ключ за системата, чрез който тя се управлява. Той не може да бъде изтрит. Електронните ключове позволяват един и същи ключ да бъде програмиран да отключва много брави. Това ще Ви позволи вместо тежката връзка с ключове, да носите и оперирате само с един електронен ключ и в същото време да се чувствате защитени. Ако загубите даден електронен ключ, единственото нещо, което е необходимо да направите е да минете през бравите, които той отключва, да го изтриете и на негово място да запишете нов. Това е възможно, тъй като всеки електронен ключ е с уникален, различен код и бравата помни кодовете на всички ключове, които имат достъп до нея. Чрез ползването на електронни заключващи системи не се нуждаете от техници, сервизни работници или ключари, Вие сами управлявате заключващата система.

Виж този продукт в нашия Онлайн магазин