Заключване за портални, дворни и врати на открито

Комплект BK SBRx

 • Вид Ключ: Комбинирани- клавиатура + RFID чип(стандартен)
 • Вандалоустойчиост:  Ниво 2 –  Клавиатурата е с метален корпус.
 • Връзка с компютъра: Няма
 • Двустранен контрол: Да- Има възможност, чрез допълнителен четец вратата да се отваря от двете страни с чип

Комплект BK 217x / 417x

 • Вид Ключ: RFID чип (стандартен)
 • Вандалоустойчиост:  Ниво 3  Трудно може да се счупи, и много трудно да се открадне 
 • Връзка с компютъра:
  217x -Ниво 1 – Ключовете могат да бъдат обработвани със софтуер. (Да се изтриват, въвеждат, прехвърлят и др.)
  417х – Ниво 3– Ниво 1 + памет за събития
 • Двустранен контрол: Няма

Комплект BK 218x / 318х / 418х/ 518х

 • Вид Ключ: RFID чип (стандартен/криптиран)
 • Вандалоустойчиост:  Ниво 3 – Трудно може да се счупи, и много трудно да се открадне.
 • Връзка с компютъра:
  218x / 318х-Ниво 1 – Ключовете могат да бъдат обработвани със софтуер. (Да се изтриват, въвеждат, прехвърлят и др.)
  418х / 518х – Ниво 3– Ниво 1 +памет за събития
 • Двустранен контрол: Да- Има възможност, чрез допълнителен четец вратата да се отваря от двете страни с чип

Комплект BK 219x / 419x

 • Вид Ключ: iButton (стандартен)
 • Вандалоустойчиост:  Ниво 4 –  Много трудно се счупва и много трудно може да се открадне 
 • Връзка с компютъра:
  219x -Ниво 1 – Ключовете могат да бъдат обработвани със софтуер. (Да се изтриват, въвеждат, прехвърлят и др.)
  419х – Ниво 3– Ниво 1 + памет за събития
 • Двустранен контрол: Да- Има възможност, чрез допълнителен четец вратата да се отваря от двете страни с чип

Комплект BK 319x / 519x

 • Вид Ключ: iButton (криптиран)
 • Вандалоустойчиост:  Ниво 4 –  Много трудно се счупва и много трудно може да се открадне 
 • Връзка с компютъра:
  319x -Ниво 1 – Ключовете могат да бъдат обработвани със софтуер. (Да се изтриват, въвеждат, прехвърлят и др.)
  519х – Ниво 3– Ниво 1 + памет за събития 
 • Двустранен контрол: Да- Има възможност, чрез допълнителен четец вратата да се отваря от двете страни с чип

Комплект BK 317x / 517x

 • Вид Ключ: RFID чип(Криптиран)
 • Вандалоустойчиост:  Ниво 3 – Трудно може да се счупи, и много трудно да се открадне.
 • Връзка с компютъра:
  317x -Ниво 1 – Ключовете могат да бъдат обработвани със софтуер. (Да се изтриват, въвеждат, прехвърлят и др.)
  517х – Ниво 3– Ниво 1 + памет за събития
 • Двустранен контрол: Няма

Комплект BK VCBx

 • Вид Ключ: Радио дистанционно (Не може да бъде копирано, но може да бъде заглушено)
 • Вандалоустойчиост:  Ниво 5 – Не може да бъде счупена или открадната
 • Връзка с компютъра: Няма
 • Двустранен контрол: Да- Има възможност, чрез допълнителен четец вратата да се отваря от двете страни с чип.

Комплект BK GSMx

 • Вид Ключ: GSM Позвъняване (Не може да бъде копиран но може да бъде заглушен)
 • Вандалоустойчиост:  Ниво 5 – Не може да бъде счупена или открадната
 • Връзка с компютъра: Няма
 • Двустранен контрол: Да- Има възможност, чрез допълнителен четец вратата да се отваря от двете страни с чи