Съставни модули

Контрол на достъп за асансьори

В тази катеогрия сме описали много подробно как работят различните компоненти на една система за контрол на достъп в асансьор. Ако желаете по-бързо и накратко да изберете заключваща система, без напълно да се задълбочавате в принципа на функциониране,  попълнете нашия автоматичен въпросник “Как да избера?”(кликни ТУК) за да Ви отведем към най-подходящия избор.

Съставните модули са следните:

 1. Електронни ключове   (кликни тук за бърз достъп) 
 2. Електронни четци   (кликни тук за бърз достъп)
 3. Контролери   (кликни тук за бърз достъп)
 4. Други  (кликни тук за бърз достъп) 

Как работи системата?

Системата блокира работата на бутониерата в асансьора. Вътре в кабината се монтира четец, към който е подават чиповете. Когато бъде слоцен валиден електронен ключ (чип) бутониерата се отблокира и човекът избира етаж. След това бутониерата отново бива блокирана. Така ако човекът няма валиден ключ той не може да избере етаж.

3. ПРИНЦИПИ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КЛЮЧОВЕ

Електроните ключове типично са чипове или устройства, които предават код или обработват кодове.Имат различни форми и почти неограничен брой комбинации, което позволява да всеки ключ да е уникален. Дори при наличие на изключително мощна изчислителна техника и алгоритми за търсене на кодове, грубо изчислено ще са необходими около 4000 години престой пред вратата, за да бъде разбит кода на електронните ключове. 
Също така системите в контролера могат да записват и отчитат кога и кой ключ е имал достъп до системата. Освен това електроните ключове нямат механично износваеми части и изключително ергономични, удобни и надеждни, с много дълъг живот на експлоатация и висока степен на сигурност. 

Електронните ключове позволяват един и същи ключ да бъде програмиран да отключва много системи което премаха необходимостта от тежката връзка с механични ключове. Електронните ключове могат да бъдат изтривани, временно забранявани или разрешавани за работа в системата. Ако загубите даден електронен ключ, единственото нещо, което е необходимо да направите, е да минете през системите, които той отключва, да го изтриете и на негово място да запишете нов. Това по някакъв начин не влияе на другите записани в системата ключове.

По степен на сигурност и защита се делят на 3 вида:

Това са най-простите и масови. Те имат фиксиран код, с който се идентифицират

 1. Ключа попада в енергийно поле или запитващ сигнал излъчван от четеца, за да подкани ключовете в обхвата му да си предат кода. Докато ключа не получи такъв сигнал стои пасивен. (представете си портиер на врата, който постоянно да пита „как се казваш“ и човек като застане пред вратата да чуе въпроса и да отговори)
 2. Ключа си предава идентификационния номер. (човека казва Иван Петров)
 3. Четеца го приема и предава към управлението. (портиера чува името и го въвежда в компютър)
 4. Управлението го сравнява да има такъв код в паметта за ключове и ако го има отключва. (компютъра връща резултат дали човек с такова име може да влезне и портиера го пуска)
 5. Предимства на системите с тези ключове е тяхната простота и цена. Но, имат доста ниска степен на сигурност. Тъй като може да бъде направен дубликат по всяко едно време при ключар и вие нямате контрол кой колко дубликати има.  Освен това кодовете на безконтактните карти чипове като RFID могат да бъдат дублирани(крадени) от разтояние чрез специално устройство, без ваше знание.

Те са много по-сигурни и решават много от проблемите на некриптираните ключове

Предимство на някои модели криптирани ключове е могат да работят и с криптирани и некриптирани системи, като така може да имате само един ключ за всички врати. Като се запазва максимална сигурност за вратите с криптирани системи. На тях не може да се направи дубликат
    1. Ключа попада в енергийно поле или запитващ сигнал излъчван от четеца, за да подкани ключовете в обхвата му да си предат кода. (представете си портиер на врата, който постоянно да пита „как се казваш“ и човек като застане пред вратата да чуе въпроса и да отговори)
    2. Ключа си предава идентификационния номер. (човека казва Иван Петров)
    3. Четеца го приема и предава към управлението. (портиера чува името и го въвежда в компютър)
    4.Управлението го сравнява да има такъв код в паметта за ключове и ако го има му задава допълнителна парола на която ключа трябва да отговори правилно. (компютъра връща резултат дали човек с такова име може да влезне и ако е „да“ му задава въпрос(парола за отключване) за ЕГН на човека)
     5.Чака отговор на паролата и ако съвпада с търсения отговор отключва. (портиера получава ЕГН от човека и го сравнява дали отговаря на името и ако е да – отваря)
Единствения начин да се добере до кода на криптираните системи е да се направи устройство което да подслушва протокола между четеца и криптирания ключ и после да се емулира този протокол. Това е доста сложно и скъпо, освен това в повечето случаи паролите са индивидуални според името.

Те са най сигурните. При тях няма варианти за пробив – дори и трудни. 

  1. Ключа попада в енергийно поле или запитващ сигнал излъчван от четеца, за да подкани ключовете в обхвата му да си предат кода.  (представете си портиер на врата, който постоянно да пита „как се казваш“ и човек като застане пред вратата да чуе въпроса и да отговори)
  2. Ключа си предава идентификационния номер. (човека казва Иван Петров)
  3. Четеца го приема и предава към управлението. (портиера чува името и го въвежда в компютър)
  4. Управлението го сравнява да има такъв код в паметта за ключове и ако го има изважда индивидуален алгоритъм за ключа, генерира случайно число, изпраща го към ключа и към извадения индивидуален алгоритъм. Прекарва случайното число през индивидуалния алгоритъм и запазва резултата, за да го сравни с резултатат, който ще му даде ключа. (компютъра връща резултат дали човек с такова име може да влезне и ако е „да“ му задава допълнителен случаен въпрос (например Мими, Иван, Петър, Соня). Същото име го вкарва и в компютъра, който му дава индивидуалния отговор на въпросното име. (например за Мими-съученичка, Иван-съсед, Петър-приятел, Соня-учителка))
  5. Ключа получава случайното число и го прекарва през заключения в ключа индивидуален алгоритъм отговора го изпраща към четеца. (човека получава едно име трябва да отговори какво значи за него(например за Мими-съученичка, Иван-съсед, Петър-приятел, Соня-учителка))
  6. Управлението сравнява двата резултата и ако си съвпадат отключва. Портиера сравнява отговора т случайното имена човека и компютъра и ако са еднакви отваря)

Предимства на системите с транскодерни ключове е, че при тях не се разменят пароли. Така който и както да слуша целия протокол, ще чува само случайни въпроси и случайни отговори, на които смисъла ще го знае само управлението и ключа. Самия алгоритъм на отговорите спрямо въпросите остава скрит и никой няма достъп до него.

По принцип на работа се делят на 4 вида:

1.  Клавиатура – това е един от най-старите и прости методи за въвеждане на код.
Предимствата са:
– много хора може да знаят кода и това да е много по-евтино от многото ключове.
– няма как да ви откраднат или загубите ключа (просто няма такъв)
– бърза и проста смяна на кода.
Недостатъци са:
– клавиатурата е видима и може да се види кода, който набирате. Особено сега когато видео камерите са толкова малки и достъпни.
– с термовизионна камера може да се види кода, който сте напрали дълго време след набирането на кода.
– по-слабата вандалоустойчивост.
– не може да ограничите или да знаете колко човека реално знаят кода.
– ограничения брой комбинации.
– шанса да се забрави кода ако е по-дълъг.

2. Контактни ключове –  Връзката (четенето) между ключа и четеца се осъществява чрез допир (електрически контакт). Така кодът много трудно може да бъде подслушан не забелязано. Това е причинната поради, която четците на контактните ключове са видим и не могат да се скрият. За сметка на това принципа и простотата на действие прави тези четци по защитени, надеждни и вандалоустойчиви. Най-разпространения модел контактни електрони ключове са тип iButton, които  са изключително ергономични, удобни и надеждни, с много дълъг живот на експлоатация и висока степен на сигурност. Електронният ключ е с 64 битов код, което означава, че има 18000000000000000000 комбинации.  Четеца за тези ключове е вандалоустойчив и защитен срещу електрически атаки. Криптираните iButton са едни от най сигурните електронни ключове имат защита от най-висок клас – могат да работят като транскодери, криптирани ключове и обикновени. Но дори и некриптираните не могат да се копират без да разберете.

3. RFID са най-разпространените електронни ключове. Типичният принцип на работа е следният:

       1. Четеца излъчва постоянно електромагнитно поле.
       2. Когато RFID ключ попадне в това поле предава кода си за идентификация.    
       3. Четеца декодира сигнала цифров код, който предава към управлението, за да се вземе  решение дали този ключ има право да отключва.

Между четеца и ключа, както и в непосредствена близост не може да има желязо или друг вид материал, който поглъща електромагнитното поле. Предимство на тези ключове е, че работят безконтактно от 1см до 20см в зависимост от конструкцията на четеца и ключа. Безконтактната работа позволява да се скрие четеца зад неметални повърхности. Недостатък е по-сложната конструкция на четеца и по-голямата уязвимост от електро шокови палки в непосредствена близост до четеца. Безконтактните RFID ключове могат да бъдат прочетени от разстояние до около 20 см. без никой да разбере за това, чрез устройство с размерите на цигарена кутия.

RFID ключовете имат различна форма – ключодържател (ТАГ), карта, гривна, стикер. Най-здрави са тип ключодържател. Картите се ползват основно за фирми, когато на тях трябва да има снимки, лога или друга печатна информация,

4. Радио дистанционно управление – работят от като излъчват радио сигнал с код на разстояние до около 100м. Радиоприемник в управлението приема радиосигнала и го декодира. Предимство на радио дистанционните е, че не са им нужни четци и нямат видими елементи. Не могат да бъдат засегнати от вандализъм. Недостатък е, че сигналът се разпространява на голямо разстояние и може лесно да се запише или послуша  Дистанционните управления Valcor имат 64 битов код.  Те са със скачащ код, което означава, че при всяко натискане на бутон се излъчва различен код който трудно би бил проследен.  В централите с дистанционни управления Valcor, е въведена система против сканиране на кода и не може, чрез изброяване на случайни комбинации по случаен път, да се проникне в системата. Недостатък на дистанционните управления е, че работят с батерия, която може да бъде изхабена в неподходящ момент.Също така могат да бъдат повредени при намокряне, удар и други. Друг недостатък, е че може да бъде заглушен волно или неволно и сигнала да не може да стигне до централата в този момент (дистанционното да не работи).

5. ПРИНЦИПИ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧЕТЦИ

Четците са единствната видима част на една заключваща система. Към тях се допират електронните ключове, и те предават информацията към контролерите които в последствие отблокират бутониерата. В зависимост от избраните електронни клюове те биват два вида:

 

Първите са за безконтактни RFID чипове. те могат да се монтиарт на ксата на вратата или да се монтират със скрит монтаж зад неметална пласкост и така да са невидими. 

Вторите са за контактни чипове тип iButton. Те са метални. 

5. ПРИНЦИПИ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОНТРОЛЕРИ

 • Управленията са “мозъкът” на заключваща система която свързва работата на ключовете и бравата. Ако вече сте се насочили към това какъв тип чип искате, то това ще улесни и избора ви за управление. Към всяко едно от тях може да се добави алтернативно отключване с позвъняване от телефон до GSM комуникатор- GSM50.

Нашите контролери BKU имат изключително много възможности. Имаме варианти, които работят с контактни електронни клюове тип iButton или безконтактни тип RFID 125kHz. Контролерите BKU са 8 различни вида в зависимост от тяхните характеристики. Те се делят на:

 • криптирани и некриптирани –стандартните некриптирани контролери работят със стандартни електронни клюове които могат да се копират при ключари. Криптираите системи работят с електронни ключове които НЕ МОГАТ да се копират. Това означава, че само Вие -домоуправителят ще може да издавате нови ключове.
 • за RFID ключове или за iButton ключове – както по-горе се запознахте, това са различни типове електронни ключове.
 • без защити и без памет за събития или със защити и с памет за събития. – Контролерите ни BKU, които започват със цифра 2 или 3 (примерно BKU217) са без зашити от обръщане на поляритета, пренапрежение и други, което означава че трябва да се монтират и свързват с повишено внимание. Контролерите ни BKU, които започват със цифра 4 или 5 (примерно BKU417) са с множество защити, платката е залята със изолиращо покритие и също така има памет за събития. Памет за събития означава, че може да се проследи кой кога е отварял вратата. 
Функции на контролери BKU:
 • Интелигентно управление на електромагнитни брави – насрещник, DropBolt, електромагнит
 • Възможност за работа с до 999 ключа
 • Възможност за връзка с компютър, защитена чрез мастер ключ или парола
 • Възможност за дистанционно управление чрез GSM или LAN комуникатор
 • Възможност за използване на системата за контрол на достъпа
 • Възможност за включване в обща мрежа на много системи за интегрирано управление на сгради
 • Потребителско програмиране на системата
 • Потребителско записване, изтриване и временна забрана на работа на конкретрен ключ чрез мастер ключа
 • Проверка на общия брой записани в системата ключове
 • Проверка статуса на всеки ключ
 • Възможност за изтриване, заменяне или промяна на статуса на изгубен или не наличен ключ
 • Транзисторен изход за управление на бравата
 • Вход за бутон за бързо отключване или заключване от вътрешната страна
 • Вход за управление от домофонни системи
 • Четец със светлинна индикация – трицветна
 • Два режима на работа на бравата – автоматичен или ръчен
 • Следене положението на вратата – отворена/ затворена
 • Възможност за управление работата на бутон Отключване – работи/ неработи
 • Функция автоматично защитно преактивиране на системата при отключване и неотваряне на вратата
 • Програмируема звукова индикация при алармени или аварийни състояния
 • Програмируема функция Входно звънче
 • Светлинна индикация за състоянието на бравата – отключено/ заключен
 • Защита от сканиране на електронните ключове
 • Защита от електронни и електромеханични въздействия и електрошокова палка – важи само за централи, работещи с електронни ключове тип iButton
 • Индикация при отпаднало захранване на системата
 • Изключително улеснен монтаж, поддръжка и програмиране
 

МОНТАЖ

Монтажът на систем,а за контрол на достъп в асансьорната кабина трябва задължително да се извършва от или в присъствието на асансьорният техник.

СОФТУЕР И ОТДАЛЕЧЕН КОНТРОЛ

Не всички електронни заключващи системи предлагат връзка с компютър или отдалечено управление. Това е много полезна характеристика, която е желателно да търсите при избора на управления или системи. Чрез нея, ще може да следите, кой и кога е работил със системата. Лесно да управлявате потребителите. Повечето системи на БулКей имат такъв интерфейс и могат да се управляват освен чрез Мастер ключ и чрез компютър, GSM, Интернет и телефон. Могат и да приемат команди от други системи за дистанционно отключване и заключване.