Продукти

Комплект BK417 за асаснсьори

Комплект BK417

Безконтактен RFID комплект за контрол на достъп до асансьори. Работи със стандартни безконтактни RFID 125kHz ASK EM чипове.

В комплекта има мастер карта, чрез която се програмира системата, записват се и се изтриват електронните ключове. Чрез патентованата от фирма ЛЕСИ система за светлинна индикация, показваща броя на електронните ключове, работещи към системата, потребителите могат лесно и бързо да извършват контрол и програмиране – запис, изтриване, статус, общ брой. За улеснение на потребителите, когато се работи с много на брой електронни ключове – често изтриване, записване, забрана за работа, BKU417 може да се свърже с компютър за по-бързо и лесно управление.

Kомплектът включва (съставните части може да видите в “Свързани продукти”):

Контролер BKU417;
Четец LRF01;
Мастер карта;
Зумер;
Реле за блокировка на бутоните;
Подробна документация. Начинът на програмиране и функциониране на системата е описан в приложената към продукта инструкция.

Системата се захранва с DC 12V. Поради спецификите на асансьорите, предлагаме различни видове захранвания, които може да изберете в Опции:

1. Захранващ модул, преобразуващ AC 90 до 240V                                – в DC12V  2А.
2. Захранващ модул, преобразуващ AC25 до 110V/ DC 30V до 110V  – в DC12V 0.5А.

Потребителските електронни ключове не са включени в комплекта. Те зависят от индивидуалните нужди на всеки клиент. Цени и подробности за чиповете може да прочетете тук: ТАГ.

Технически параметри на контролера:
Захранване – 10-16 VDC, типично 12 VDC
Консумиран ток в покой – макс.50 mA
Работна температура     – от -20 до +80 ‘С

 

 

Принципът на контрол е следният:

В кабината се монтира четец, който разрешава или не избора на етаж от бутониерата. Четецът има светодиод, който ако свети в червено показва, че бутоните за избор на етаж са изключени. След подаване на електронен ключ, програмиран към системата, светодиодът на четеца светва в зелено и разрешава работата на бутониерата за избор на етаж за времето от 15 секунди (може да се регулира от 1 секунда до 4 минути). След изтичане на тези секунди, автоматично се забранява работата на бутониерата и светодиодът светва отново в червено. Ако асансьорът се движи, това че се изключват бутоните за избор на етаж, по никакъв начин не нарушава нормалната работа на асансьора. При пет последователни пъти подаване на грешен ключ (незаписан в паметта на системата), системата блокира за 5 секунди (времето се регулира от 1 секунда до 5 минути). Този вариант позволява асансьора да се извиква по етажите от всеки, а изборът на етаж от бутониерата в кабината да се извършва само с валиден електронен ключ.

BKU417 е с вградена памет за електронните ключове и има възможност за избор на събитията, които да се запомнят по хронологичен ред с дата и час. Часовникът е енергозависим, т.е. при ресет на захранването той винаги започва от дата 2001.01.01. При необходимост да се провери кога се е случило дадено събитие, може да се види датата и часа на системата в момента и чрез регресия да се изчисли времето на конкретното събитие. Енергозависимостта на часовника може да се избегне, ако към системата се включи акумулатор.

Голямо предимство на BKU417 пред  другите системи от този клас е възможността влизането в системата чрез входа за връзка с компютър да стане не само с мастер карта, но и чрез парола. Системата има високо защитени  32-битова парола за общ достъп и 40-битова парола за достъп до специфичните функции. Тази възможност позволява на собственика на системата да предостави парола за общ достъп на доверено лице, което с този достъп може само да управлява ключовете –  записване, забраняване, разрешаване или изтриване чрез специализирания софтуер БулКей, но няма да може да сменя пароли и мастер картата. Достъпът с парола осигурява възможности за:

Дистанционно управление на системата чрез GSM или LAN комуникатор– промяна на настройки, управление на ключове и други

Всяка система може да се конфигурира, така че да се свързва в обща мрежа с други като нея. Системите могат да се адресират, както и да се променя скоростта, с която си комуникират по между си. Свързването в мрежа позволява общото им управление чрез един GSM или LAN комуникатор.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА КОНТРОЛЕРА:
– Електронни ключове – безконтактни криптирани, защитени от копиране
– Възможност за работа с до 999 ключа, в зависимост от модела
– Програмируема памет на събитията, свързани с работата на системата –  до 4064 събития
– Събитията се запомнят по хронология
– Възможност за връзка с компютър, защитена чрез мастер ключ
– Възможност за използване на системата за контрол на достъпа
– Потребителско програмиране на системата
– Потребителско записване, изтриване и временна забрана на работа на ключове
– Проверка на общия брой записани в системата ключове
– Проверка статуса на всеки ключ
– Възможност за изтриване, заменяне или промяна на статуса на изгубен или не наличен ключ
– Светлинна индикация
– Възможност за интелигентно външно управление на бравата, посредством дистанционно управление, мобилен телефон и други
– Функция автоматично защитно преактивиране на системата
– Програмируема звукова индикация при алармени или аварийни състояния – опция
– Програмируема функция Входно звънче – опция
– Светлинна индикация при алармени или аварийни състояния
– Светлинна индикация за сервизно обслужване
– Светлинна индикация за състоянието на бравата – отключено/ заключено
– Защита от сканиране на електронните ключове
– Енергонезависима памет
– Улеснен монтаж, поддръжка и програмиране.

Виж този продукт в нашия Онлайн магазин