Продукти

Комплект BK1172 за асаснсьори

Комплект BK 1172

БУЛКЕЙ предлага ефективни, надеждни и вандалоустойчиви системи за контрол и заключване на асансьори с предплатени импулси и отчет за ползване от потребителите. Те напълно решават проблемите с неоторизираното ползване на асансьора и отказ за заплащане на услугата. Идеята на този тип системи е всеки потребител да заплаща само за реално използвания от него асансьор.
Системата BK1172 работи с контактни електронни ключове тип RFID. Управлението на потребителските ключове и техните импулси се осъществява чрез Мастер ключи със специализиран GSM комуникатор за дистанционно управление на ключовете Valcor GSM421 / 541.

* За ползването на асансьора е необходимо на всеки потребител предварително да се зададе определен брой бъдещи (предстоящи) ползвания на асансьора, които той заплаща предварително по определена от входа тарифа.
* При всяко подаване на ключ към електронния четец автоматично се намалява закупения от него кредит, което той може да види на монтирания в кабината светодиоден дисплей (при подаване на ключ показва дали е разрешен за работа, колко ползвания има и колко му остават след ползването (отчет на ползването).
* При изчерпването му потребителският ключ автоматично се забранява от системата и той повече не може да ползва асансьора. В този случай ползвателят има два варианта на действие – или да си закупи нови импулси или да не ползва асансьора за известен период от време, докато отново „зареди” своя кредит.
* Системата дава възможност определени ключове да се настроят да работят без лимит. В системата има вградени броячи за всеки потребител, които отчитат реалното ползване на асансьора. Тези броячи не могат да бъдат нулирани и могат да се ползват за отчет пред общото събрание на входа или за заплащане на използвания асансьора за изминал период от време, за всеки потребител по отделно.

Kомплектът включва
Eлектронен контролер за предплатени импулси модел BKU117;
Четец за вграждане с вграден светодиод LRF01
Светодиоден дисплей BKD4 за отчет на ползване;
GSM комуникатор за дистанционно управление на ключовете Valcor GSM421;  
Кабел за връзка на входовете;
Букса за захранване;
Антена 3dB;
Монтажно реле;;
Захранване 12V/2A;
Документация за експлоатация, монтаж и програмиране.

Електронна централа за асансьори Bulkey BKU117 е малка и скрита, като се вижда само четеца, което го прави устойчиво на вандализъм. Изходът е транзисторен, към който се свързва реле,  чрез което се прекъсва общия край на бутоните в кабината. Въпреки своя малък размер, устройството съчетава в едно четец на ключовете, управление на бутоните в кабината чрез допълнително реле, зумер за звукова сигнализация.

Записът и изтриването на потребителски ключове, зареждането на кредити, програмирането на системата и обработката на информацията се извършват чрез специализиран GSM комуникатор за дистанционно управление Valcor GSM421 e с възможност за записване на до 128 потребителски телефонни номераи при нужда да се използва за алтернативно разрешаване работата на бутоните в кабината чрез безплатно позвъняване към комуникатора от записаните телефонни номера на редовните платци. По този начин може да се избегне и досадното посрещане и изпращане на гости, които нямат ключ за асансьора

Потребителските електронни ключове не са включени в комплекта. Те зависят от индивидуалните нужди на всеки вход. Цени и подробности за тях може да прочетете тук: ТАГ.

Виж този продукт в нашия Онлайн магазин