Термини

Брава тип Fall Safe

Tова са брави, които при спиране на захранването или при авария автоматично отключват вратата! Такъв тип брави е задължително да се монтират на врати на обществени сгради. Например такива брави са Електромагнитите, ДропБолт, някои модели електромагнитни насрещници.

Брава тип Fall Security

Tова са брави, които при спиране на захранването или при авария остават заключени! Такъв тип брави могат да се монтират на домове и офиси, като е желателно да се осигури аварийно отключване. Например такива брави са повечето модели електромагнитни насрещници, някои модели ДропБолт.

Фиксиращ елемент

Tова елемент, който задържа врата фиксирана докато се придвижва заключващия шип в отключено или заключено положение. Това в необходимо, защото обикновено силата, с която се движи заключващия шип е малка. Например при стандартните механични брави фиксиращ елемент е фиксиращия език, който се прибира с дръжката. А заключването се осъществява от език, който се придвижва от патрона или касовия ключ. Може да направите следния опит – при заключена врата да натиснете дръжката и да натиснете вратата в опит за отваряне, като през това време се опитате да отключите. Ще видите, че или няма да може да отключите или това ще стане много трудно. Затова, за да се осигури нормалната работа на електрическите брави трябва да има фиксиращ елемент, който най често е езика на с дръжка на механична брава или фиксираща ролка или задържащ магнит като е при хладилните витрини.

Електромагнитни брави

Tова са брави с едно устойчиво състояние и чрез електромагнитна сила се превеждат в другото състояние. Когато бравата в покой е в заключено състояние, а чрез електромагнитно поле се отключва е Брава тип Fall Security. Когато бравата в покой е в отключено състояние, а чрез електромагнитно поле се заключва е Брава тип Fall Safe.

Електромагнитни брави

  • Edit
 
 

Tова са брави, при които за придвижването на заключващият шип се използва серво-двигател и механични предавки. Тези брави типично са с две устойчиви състояния – отключени и заключено, като в тези състояния не консумират ток и могат да останат така неограничено време.

Aвтоматичен режим

  • Edit
 
 

При този начин на работа системата се заключва сама след затваряне на вратата или след зададено време, ако не управлява врата. Този режим е изключително удобен, за да не забравите отключено и да се чудите заключих ли? Или не?. Но винаги трябва да се има това може да си забравите ключа вътре, да затворите вратата и да се чудите как да влезете.

Ръчен режим

При този начин на работа системата се заключва при подаване ключ или команда от бутон. Отключва се при подаване на ключ или команда от бутон. Може да стои не ограничено време и в двете състояния.

Мастер ключ

Така се казва на главния ключ или код в една електронна заключваща система. Всички операции свързани със записване на нов ключ, изтриване на ключ, временна забрана на ключ, контрол на системата, се осъществяват от собственика , чрез Мастер ключ или Мастер парола. Мастер ключът е главен, единствен ключ (в повечето случаи) за системата, чрез който тя се управлява. Той не може да бъде изтрит. Ако имате монтирани няколко заключващи системи, може да ги направите всички да се управляват само с един Мастер ключ. Това Ви дава сигурност, че единствено Вие, без наличието на външни хора, можете да управлявате заключващата система. Не са необходими специалисти или ключари.

Мастер система

това е система от много заключващи системи, в които има йерархична система от ключове. Например ключа на управителя отваря всички врати, ключа на чистачката отваря стаите на етажа в който чисти, а ключовете на посетители отварят само стаята им.

Тунелен метод

Това е метод да хакване на системи, който се разви последните години с широкото навлизане на смартфоните и високоскоростния интернет. Голяма част от съвременните смартфони са оборудвани с Bluetooth и NFC (RFID 13,56MHz) модули и с помощта на достъпни и неособено скъпи програми от тъмния интернет се превръщат в мощен инструмент за хакване на системи работещи с тези протоколи. Те дават огромно предимство на крадците, когато искат да хакнат такива системи, защото по нищо не може да се разбере какво всъщност правят и на всичкото отгоре го правят от разстояние, без да се разбере кой точно е злосторника. Ако все пак системата, която трябва да се хакне е добре защитена, крадците могат използват тунелен метод, който работи безотказно в повечето случаи. 

Ще дадем пример с нещо много популярно – безконтактна банкова карта, която се счита за много защитена, но освен за нея примера важи и за други Bluetooth и NFC системи. Безконтактната банкова карта работи с NFC (RFID13.56MHz) и при доближаване до четеца на ПОС терминал извършва обмяна криптирана информация защитена с транскодерни алгоритми. В интернет може лесно да намерите малка програмка, която се инсталира на два смартфона с NFC модули и 4G интернет. Включвате NFC на телефоните и настройвате (с ID номера) двата телефона да са свързани един с друг през интернет. С единия телефон отивате до ПОС терминал и го поставяте върху ПОС терминал все едно е банкова карта, а на гърба на другия телефон поставяте банковата карта. Няма значение на какво разстояние се намират телефоните ще видите, че ще се осъществи плащане, все едно банковата карта е върху ПОС терминала. 

Идеята на този метод е, че телефона върху ПОС терминала приема NFC сигналите, които излъчва и предава през интернет на другия телефон. Той от своя страна ги излъчва към банковата карта с неговото NFC. Карата приема тези сигнали все едно пред нея има ПОС терминал и им отговаря. Телефона ги приема и ги препредава на другия телефон да предаде на ПОС терминала. Така, докато не се разберат картата и терминала. Телефоните са само прозрачни посредници. Поради ред причини този метод не е някакво чудо за крадене на пари, но е много опасен за заключващи системи, защото от разстояние без дори да разберете ще ви отключват врата!!! Няма нужда да се крадат ключове, да се разбива или дава много зор. Просто някой се доближава да вас, а друг стои на вратата и хоп- тя е отключена!?!