Bulkey No Touch Button

Най-малкият инфрачервен бутон в света!

  • Хигиеничен – без докосване.
  • Лесен за мотнаж
  • С регулируема чувствителност
  • С регулируемо време на задържане

Защо да избера Bulkey No Touch?

Миниатюрен размер и естетичен вид

Bulkey No Touch Sensor е най-малкият в света! Външният му диаметър е едва 19мм, а частта която се вгражда зад плоскостта е по-малка от 22мм. С тези малки размери той се превръща в перфектният и удобен сензор за отключване на врати, включване на уреди, включване/изключване на осветелние и много други!

Лесен Монтаж

Bulkey No Touch Sensor има изключително лесен монтаж. За Ваше удобство го предлагаме в два корпуса:

  • за вграден монтаж – при него само трябва да пробиете отвор с димаетър 16мм да завиете гайката от задната страна.
  • за стенен монтаж – ако нямате нужното място за да пробиете отвора, то тогава металният външен корпус на Bulkey No Touch е идеален за Вас. Корпусът се захваща външно с 4 винта за стена без излишно пробиване. Бързо и Лесно!
Размерите на Bulkey No Touch Sensor позволяват той лесно да замени вече същестуващи бутони или ключове и така да ги направите по-хигиенични и естетически прилежни. 

Изключително хигиеничен

Заради липсата на допир Bulkey No Touch Sensor е изклюително хигиеничен. Подходящ е да се използва в помещения където има голям човекопоток или в санитарни помещения където хигиената е на първо място. Типично негово приложение е за изходен бутон при отключване на входни врати. Също така е подходящ като ключ за освтелние в санитарни помещения в болници полилиники и други помещения. 

Регулируемо растояние на задействане

Чрез допълнително IR дистанционно можете бъзро и лесно да променяте обхвата на сензора. Фабрично е настроен на 15см (от 11 до 15см в зависимост от отражателната повърхност на обекта), но Вие можете да променяте разстоянието на детекция от 1 до 15 см. За да се защити от неоторизирано променяне на параметрите, всеки сензор е защитен с 4 цифрена парола за достъп

Регулируемо време на задържане

Чрез допълнителното IR дистанционно можете бъзро и лесно да променяте и времето на задържане. Т.е колко време изходът на сенозра ще остане активен след засичне на обект.  Фабрично е настроен на 0,5 секунди, но Вие можете да променяте времето 0,5 до 9 секунди. За да се защити от неоторизирано променяне на параметрите, всеки сензор е защитен с 4 цифрена парола за достъп

Разновидности и модели

Изберете дали искате да работи като бутон или ключ

  • BNTxxB – Тип бутон изхода се активира временно – докато обекта е пред сензора и определено време след това. Този тип е предназначен е основно за използване като компонент в системи за контрол на достъпа – отключване / отваряне на врати.
  • BNTxxS -Тип ключ изхода се превключва – при всяко доближаване на обект, изхода променя състоянието си. Този тип е предназначен е основно управление на осветление в кухни или санитарни помещения

Изберете най-удобния корпус за Вас

  • за вграден монтаж – при него само трябва да пробиете отвор с димаетър 16мм да завиете гайката отзадната страна.
  • за стенен монтаж – ако нямате нужното място за да пробиете отвора, то тогава металният външен корпус на Bulkey No Touch е идеален за Вас. Корпусът се захваща външно с 4 винта за стена без излишно пробиване. Бързо и Лесно!
Размерите на Bulkey No Touch Sensor позволяват той лесно да замени вече същестуващи бутони или ключове и така да ги направите по-хигиенични и естетически прилежни.

Изберете надпис върху сензора

IR Дистанционно за програмиране

Монтажно реле – 12V реле с контакт 240V/10A

Монтажна планка “Exit” – за улеснен монтаж в някои случаи.

Електронно реле – MOSFET транзистор 15V/20A

Схеми на свързване

Очаквайте скоро!

Документация

Разгледайте и другите наши продукти на lesibg.com